احادیث پزشکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
توسط مدیر سامانه دذ 17 آگوست, 2012 دذ 10:25 ق.ظ | دسته‌بندی شده در احادیث پزشکی | با ۱ دیدگاه

پیامبر خدا (ص) : آن که دردها را آفریده برای آنها درمان نیز آفریده است.

پیامبر خدا (ص) : هرردی را درمانی است پس چون دارو به درد برسد به اذن خدا بهبود یابد.

پیامبر خدا (ص) :خود را مداوا کنید چه خداوند هیچ دردی را فرو نفرستاده مگر اینکه برای آن شفاهی نازل کرده است.

پیامبر خدا (ص) : درمان از تقدیر {خداوند}است و هرکس را که او بخواهد به همانگونه که بخواهدسود می رساند.

پیامبرخدا (ص):هر کاری را چاره ای است وچاره تندرستی در دنیا چهار چیز است :کم سخن گفتن،کم خفتن،کم راه رفتن و کم خوردن.

 پیامبر خدا (ص):روزه بگیرید تا تن درست بمانیید.

 پیامبر خدا (ص):سفر کنید تا تن درست بمانید،.جهاد کنید تا غنیمت به چنگ آورید،و حج بگذارید تا بی نیاز شوید.

 پیامبر خدا (ص):سه چیز است که تن ، به واسطه آن شاداب میشود و رشد می کند:بوی خوش،جامه نرم و نوشیدن عسل.

 پیامبر خدا (ص):چهار چیز بر عمر می افزاید:ازدواج با دوشیزگان، غسل کردن با آب گرم،خفتن بر شانه چپ،وخوردن سیب در سحرگاهان.

 پیامبر خدا (ص):شام را وا مگذارید ، هرچند به خوردن دانه ای خرمای خشکیدهای باشد.من بر امت خویش از این بیم دارم که از واگذاردن شام

 پیری ودر هم شکستگی به سراغشان آید،چرا که شام ،مایه نیرومندی پیر وجوان است.

پیامبر خدا (ص):هر کس اندوه و دغدغه اش فراوان شود، بدنش بیمار میگردد.

پیامبر خدا (ص):کوتاه کردن ناخنها مانع بروز درد بزرگ میشود وروزی راسرشار میکند.

پیامبرخدا (ص):هر کس به حرام درمان جوید،خداوند در آن شفایی قرار نمیدهد

پیامبر خدا (ص):تاهنگامی که بدنت درد را تحمل میکند،ازدارو بپرهیزوآنگاه که دردراتحمل نکرد،پس دارو.

پیامبر خدا(ص):هر کس سلامتی تنش بر بدنش چیرگی دارد،مداوا نکند.

پیامبر خدا(ص) :هر کس می تواند با بیماری خود ،سر کند،از درمان بپرهیزد، زیرا بسا دارویی که خود ،بیماری بر جا می نهد.

نمایش ۱ دیدگاه
نوشته‌ی شما
  1. Anika گفت:

    When you think about it, that’s got to be the right awensr.

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>