دارو و درمان با قرآن و ادعیه-بخش اول
توسط مدیر سامانه دذ 20 آگوست, 2012 دذ 09:25 ق.ظ | دسته‌بندی شده در دارو و درمان با قرآن و ادعیه | با ۱۴ دیدگاه

سوره حمد جهت رفع ضعف بینائی

هرکس در بینائی خود ضعفی احساس کند یا دچار چشم درد شده باشد اول ماه قمری به هنگام رویت هلال دست بر چشم بگذارد و ده مرتبه فاتحه الکتاب را بخواند و در اول و آخر آن سه بار سوره اخلاص را بخواند و سپس هفت مرتبه بگوید : ((شفاء من کل داء برحمتک یا ارحم الراحمین ))

سپس پنج مرتبه بگوید)): یارب)) وبعد بگوید :(( قو بصری اللهم اشفع انت الشافی اللهم اکف انت الکافی اللهم عاف انت المعافی))

تقویت بینائی چشم با ختم سوره “ق”

از حضرت امام صادق (ع) منقول است که این سوره را جهت روشنائی چشم ؛هفت جمعه هرجمعه سه بار بخواند.

سوره حمد جهت رفع درد سر و دردچشم

حضرت امام صادق (ع) فرمودند : اگر بعد از عطسه کردن سوره فاتحه را بخوانند و بر کف دست خود بدمد و بر چهره بمالد از درد سر درد چشم و خو دماغ ایمن شود.

حمد جهت امان از چشم زخم

سید بن طاووس روایت کرده است : هرکس سوره حمد را هنگام رویت هلال اول ماه هفت بار بخواند در آن ماه از چشم زخم در امان می باشد .

ختم آیه نور جهت تقویت چشم

آیه شریفه نور را اگر در ظرف بلور یا چینی بنویسید و سپس با آب پاک بشویند و قطراتی از آن آب  را با اعتقاد در چشم بریزند، تاریکی و ضعف چشم را از بین می بردد انشاالله

ختم سوره منافقون جهت درد چشم و فرج

مرحوم نائینی صاحب کتاب گوهر شب چراغ  گفته است که سوره منافقون را جهت هر حاجتی بخصوص برای درد چشم و فرج موجب قضا و شفا است و مجرب است.

ختم اسم ” الحی ” جهت چشم درد

 اگر کسی چشم درد اشته باشد یا از نابینائی بترسد به همین عدد هفت روز بخواند ۱۰۱ مرتبه صحت یابد یا از کوری سالم بماند انشاالله.

ختم اسم ” الظاهر” جهت درمان نابینائی

حضرت امام رضا (ع) فرمودند هرکس بعد از طلوع آفتاب ۱۰۰۰ مرتبه بگوید ((الظاهر)) ایزد تعالی او را از نابینائی نگاه دارد.

درمان چشم درد با آیه الکرسی

درالخصال حضرت امیر المومنین (ع) روایت شده که اگر کسی از شما دچار چشم درد شد آیه الکرسی بخواند و با خود چنین احساسی داشته باشد که شفا می یابد پس انشا الله از درد خلاص می گردد.

سه چیز چشم ها را جلاء میدهد

در الخصال از حضرت موسی بن جعفر(ع) نقل کرده اند که سه چیزچشم ها را جلاء می دهد؛ نظر کردن به سبزی ،نگاه کردن به آب جاری و نگریستن در صورتی زیبا و نیکو.

مسواک زدن چشم را جلاء می دهد

از حضرت امیرالمومنین (ع) روایت کرده اند که مسواک کردن چشم را جلاء می دهد.

شفاء جمیع بیماری ها

فرمودند هرکس مقداری آب باران بگیرد و حمد و اخلاص و معوذتین و آیه الکرسی هر کدام ۷۰ مرتبه بر آن بخواند و هفت روز متوالی هر روز بامداد مقداری از آن را بخورد هر مرضی را داشته باشد خدای متعال از او بر طرف می نماید.

رفع تب با سوره مبارکه حمد

 از حضرت امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند : اگر سوره فاتحه را ۴۰ بار بر ظرف آبی بخوانند و به شخص تب دار بپاشند تب او زایل می شود.

حمد جهت شفای بیمار

از حضرت امام صادق (ع) مروی است که فرمودند: چون سوره مبارکه فاتحه را بین نماز واجب و نافله صبح ۴۱ مرتبه به نیت شفای بیمار بخوانند شفا یابد.

 شفا از بیماری صرع با فاتحه الکتاب

در کتاب روضه الجنان از ابوسلیمان نقل کرده که در یکی از جنگ ها در خدمت رسول خدا (ص)بودیم مردی به علت صرع به زمین افتاد یکی از اصحاب سوره حمد را در گوش او خواند بیمار شفا یافته برخواست ما این جریان را به حضرت رسول (ص)عرض کردیم فرمود : سوره حمد ام الکتاب است و شفا هر دردی است.

درمان بیماری صرع

 از حضرت امام صادق (ع) منقول است که اگر سوره بقره را هفت بار بر مصروع یا دیوانه بخوانند شفا یابد.

درمان دردها با ختم سوره بقره

اگر بیمار سوره بقره همراه خود داشته باشد ازدردهاایمن شود و اگر به شخص تب دار ببندند تب او زایل می شود و اگر به کودکی که می خواهند از شیر بگیرنر ببندند به آسانی از شیر بازگرفته شود و اگر با آب باران بشویند و به شخص هراس بدهند ترس و هراس او زایل می شود.

آسان شدن وضع حمل

اگر سوره آل عمران را زن حامله با خود داشته باشد وضع حمل بر او آسان می شود.

 درمان آسم با ختم سوره انشراح

مرحوم آیت الله کشمیری در باره سوره انشراح می فرمودند: برای کسانی که قبض دارند و سینه یشان تنگ و مغموم است خواندنش خوب و سینه راباز می کند و می فرمودند سید هاشم حداد این مطلب را گفته اند  تجربه هم نشان داده است.

رفع بیماری افسردگی و دلتنگی با سوره انشراح

به جهت رفع دلتنگی ۱۷ روز هر صبح و شام ( یک مرتبه صبح و یک مرتبه شب ) سوره انشراح  را بخواند برطرف می شود.

درمان امراض صعب العلاج با سوره نجم

 مرحوم آیت الله کشمیری در باره سوره مبارکه نجم فرمودند: هر روز خوانده شود و به امام زین العابدین تقدیم گردد.

رفع درد شکم با ختم سوره حجرات

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است که جهت رفع درد شکم این سورا را هفت مرتبه بخوانند.

 صاحب فرزند شدن با ختم سوره مزمل

اگر کسی صاحب فرزند نمی شود زن و شوهر هر دو روزه بگیرند ووقت افطار غسل کنند و یک بار این سوره را به آبی بخوانند و هر دو از این آب بیاشامند انشا الله صاحب فرزند خواهند شد.

جهت فرزند دار شدن

گفته شده که سوره مبارکه حمد و سوره معوذتین (سوره های فلق و ناس)را با تربت مقدس سید الشهدا (ع) در ظرفی تمیز بنویسند و سپس آن را با آب بشویند و زن ومرد از آب آن بخورندزن به اولاد پسر حاملخژه می شود انشاالله.

ختم امن الرسول جهت زیاد شدن قدرت حافظه

به جهت افزوده شدن قدرت حافظه آیه شریفه آمن الرسول را تاآخر در ظرفی بلورین بنویسند و بشویند و ناشتا بخورند مفید است انشاالله.

جهت بهبودی درد پا

محدث نوری روایت نموده که برای رفع درد پا دو رکعت نماز بخوان و در هر رکعت پس از یک مرتبه حمد از سوره بقره آیه آمن الرسول را تا آخر سوره می خوانی.

ختمی جهت درمان دندان درد و صاحب صداع

از حضرت امام صادق (ع) منقول است سوره قلم را جهت بر آمدن مهمات ۷۵ بار بخوانند و نیز منقول است و چون این سوره را بنویسند و صاحب صداع ( کسی که سردرد و میگرن دارد) یا دندان درد شفا یابد .

ختمی جهت درمان مرضی صعب العلاج

حضرت امام رضا (ع) فرمودند که هرکس مرضی صعب العلاج داشته باشد هر روز ۱۰۰۱ بار( یا واحد) بگوید از آن مرض خلاص یابد.

 ختم اسم شریف مصور جهت فرزندار شدن

حضرت امام رضا (ع) فرمودند اگر زنی طالب فرزند باشد ۷ روز روزه بگیرد و در وقت افطار اسم  ” المصور ” را ۲۱ مرتبه بخواند و از آن افطار کند حق تعالی اورا فرزندی شایسته کرامت فرماید.

ختمی جهت رفع پریشانی و افسردگی

از امام محمد باقر (ع) منقول است که برای رفع پریشانی و افسردگی هر روز ۱۰۰ مرتبه سوره قدر را بخواند.

ختمی جهت شفا بیمار با ذکر ” السلام “

 از حضرت امام رضا(ع) منقول شده است که فرمودند : هرکس به نیت شفا بیماری ۱۳۱ مرتبه بگوید  ” السلام ” بیمار از رنج بیماری خلاص شود.

شفا بیماری با ذکر  ” الحلیم “

کسی که بر بالین بیمار یک مرتبه حمد و یازده بار اسم ” الحلیم ” بخواند و بر آن بدمد حق تعالی آن بیمار را شفا دهد.

ختم ذکر ” الشافی ” جهت رفع مسمومیت

مداومت این ذکر موجب شفا امراض ظاهر و باطن است و اگر به طعامی بخوانند ضرر نرساند و موجب دفع سموم کشنده است.

ختم  ” هوالحی ” در دفع سکته

ختم ” هوالحی ”  صبحها برای حیات بدن و روح و دفع سکته مفید و موثر است.

 ختم سوره رعد برای آرامش کودک

 حضرت امام صادق (ع) فرمودند اگر کسی این سوره را بنویسد و بر گهواره کودک ببندد از گریستن ساکت شود.

دعای مشمول جهت شفا مریض

از جمله دعاهائی که در آن اسم اعظم و هم و غم را برطرف می کند و برای شفا مریض موثر است دعای مشمول است و که آیت الله کشمیری بارها برای مریض ها و درمان دردهای سخت سفارش می کردند که آن را بخوانند .

تسبیح فاطمه الزهرا (سلام الله علیه ) جهت  رفع سنگینی گوش

 یکی از اصحاب امام صادق ( ع) می گوید از سنگنی گوشم پیش حضرت شکایت کردم ایشان فرمودند بر تو باد تسبیح فاطمه الزهرا (سلام الله علیه ).

نمایش ۱۴ دیدگاه
نوشته‌ی شما
 1. حاجی گفت:

  سلام
  مطالب تان جذاب و خوب بود منتها سته بندی نداشت و درهم بود

 2. یاسمن گفت:

  اینا واقعیت داره

 3. بنده خدا گفت:

  کلمه ختم که در ابتدای برخی موارد ذکر شده یعنی چی؟

  ممنون از کار خیرتان

  • admin گفت:

   با سلام،یعنی خواندن و قرائت کامل آن سوره یا ذکر به دفعاتی که ذکر شده است.

 4. سهیل گفت:

  من درد کمرداشتم دکترا جواب کردند که نخاع در حال قطع شدن است و…….بردنم خانه اون لحظه باخدا معامله کردم گفتم همه جواب کردند اما تو مانده ای شروع کردم به خواندن سوره کوثرتا ۶۰۰۰بارخواندم گفتم دست بردارنیستم بایدتراببینم وکمرم راشفا دهید….شب سه نفرآمدندروی سرم درعالم خواب یک نفرباقدمتوسط وجوان بامحاسن سیاه وبازبان رسمی خودم(کردی)گفتءمن شاهزاده حسن هستم امده ام ترا نجات دهم پارجه سفیدی نیاز دارم که زیر انداز مهمانت است ودسرسی بهش نارم میرم بعدا برمیگردم….باعیال واون دوستم وهمسایه ام رفتیم زیارت بهشان گفتم من تا آخرشب شفا میابم ومیدوم…..برگشتیم ساعت شد۳/۱۲ دقیقه شب چشممنم بستم دو نورسبز وقرمز واردشدندویکنفربا جامی آب درکنارم حاضرشدآّ رو شانه رستم تا کمر ریخت آب ولرم بودتکانی خوردم دیدم بدنم تمام خیس آب است وبلندشدم دیدم کمرم هم راست شد….رفتم بچه هام بلندکردم و…..خوشحال شدندتایک سال هرماه رفتم زیارت وهرشب دوسجده به رمین میبرم وباوضو میخوابم و…..الهم صلی الله محمدا و ال محمد……

 5. رهبری گفت:

  عزیزان و خادمان محترم کانون فرهنگی هنری والعادیات یزد
  سلام علیکم. خواهشمند است در بیان روایات و خواص آیات و سور دقت فرمایند که بسیاری از موارد یاد شده در سایت شما جزو روایات ساختگی بوده و در منابع معتبر شیعه متقدم، چنین روایاتی وجود ندارند. و سخن علما هم اگر منبع قرآنی و روایی معتبر نداشته باشد فاقد اعتبار است و موجب ترویج خرافات.
  لطفا در این باره مقاله «قرآن درمانی در بوته نقد» را در فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، شماره ۶۱ مطالعه فرمایید. از اینترنت هم قابل دسترسی است. با تشکر و احترام. رهبری

 6. امير گفت:

  سلام اگه اجازه بدین میتونم با ذکر منبع کپی کنم

 7. سامانلو گفت:

  مطالبتون خوب بود ولی بهتر میشد اگر منابعشونم ذکر میکردید ممنون

 8. امیررضا گفت:

  یعنی واقعا جواب میده؟

 9. حیات الله گفت:

  باعرض سلام واحترام خدمت دست اندرکاران برناه امیدوارم که دارای صحت کامل باشید مدت زیادی است که در کوشم یک اواز میشنوم امیدکه یک دعای مجرب برایم ارسال نموده ویا به شماره ۰۷۷۴۵۷۰۵۰۸ تماس بگیرید از شما ممنون میشوم اجرکم علی الله

 10. محمد گفت:

  اره حقیقت داره

 11. باسلام من بیماری تحلیل یا خوره ی لثه دارم خیلی به قرآن متوسل میشم وزیادمیخونمش لطفا برای من راه حلی بگید که شفابگیرم ان شاءالله

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>