به تدبیر خواب و بیداری
توسط مدیر سامانه در 13 سپتامبر, 2012 در 12:59 ب.ظ | دسته‌بندی شده در | با ۱ دیدگاه

در بیان انکه خواب چیست؟

چون بخار لطیف از تن به دماغ براید از خون نرم و ان بخار در مجاری روح های نفسانی باشد روح را نیابد ، از دماغ با دیگر اندام ها رسد خواب باشد و هر باری که این بخار معتدل باشد  خواب معتدل بود یا کمتر خواب به اندازه بود این است حقیقت خواب.

 فصل اول

اندر منافع خواب

هرگاه که خواب به اندازه باشد در وی منافع بسیار است :

منفعت اول

ان است که مردم را در بیداری جمله قوتهای او چون بینائی و شنوائی بر کار است و به سبب خواب کردن فرو ایستد لاجرم اسایش یابند .

منفعت دوم

ان است که چون مردم بخسبند ، حرارت غریزی در اندرون شود و غذای ناپخته پخته کنند .

منفعت سوم

ان است که چون حرارت غریزی در باطن جمع شود قوی تر گردد وقوتش زیادتر شود و سلاح حال تن گردد ، زیرا که مصلح حال تن حرارت غریزی است.

منفعت چهارم

ان است که خواب تن را ماده تری دهد ، زیرا که هضم در خواب ، تمام تر باشد و تری ها  کمتر تحلیل بپذیرد .

اما مضرت خفتن ، بسیار است . مرطوب و سرد مزاج را زیان دارد و قوت ها را سست کند  و سر گران کند .

 

خواب بامداد

بیش از انکه حرکت ریاضتی کرده شود غذا خورده شود سخت زیان دارد و تن را سست کند .

خواب روز ، بیماری های بلغمی و نزله ارد و رنگ روی ، تباه کند و سپرز بزرگ کند و شهوت طعام را ضعیف کند.

 خواب گرسنگی قوت ساقط کند و لاغر کند ، زیرا که وقت خواب حرارت غریزی را به اندرون تن بازگرداند و چون بازگردد غذا نیابد که هضم کند و رطوبت اصلی را که ماده اوست خرج کند و چون ماده او خرج شود ناچار ضعیف گردد .

خواب روز به عوض خواب شود باز نیاستد (جایگزین نشدن) وکسی که خفتن به روز عادت کرده باشد به یکبار از ان عادت باز نباید گشت .

 فصل دوم

در انچه چگونه باید خفتن ؟

نخست ، یک ساعت بر پهلوی راست باید خفت پس به پهلوی چپ بازگشتن و در روی در خفتن ، اندام ها اسایش بهتر یابد لیکن از بسیار خفتن بر این شکل بیماری های  صعب تولد کند چون :

فالج و کابوس و سکته ؛ زیرا اخلاط و فضله ها از راه بینی و کام به جانب قفا بازگردد و به عصب ها فرود اید بهتر ان باشد که تا طعام از سر معده فرو نگذرند و نخسبد و اگر بادی همی بجنباد تحلیل پذیرد .

نمایش ۱ دیدگاه
نوشته‌ی شما
  1. TAufik گفت:

    We definitely need more smart people like you arunod.

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>